Vrij Nederland
Jaar:
1940
Hoofdredactie/Eindredactie:
H.M. van Randwijk
Uitgever/Directeur :
Mr. A.H. van Namen
Genre:

De talloze lokale edities van het illegale verzetsblad Vrij Nederland leiden na de Duitse bezetting tot de oprichting van een landelijk Vrij Nederland: een 'onafhankelijk, cultureel, sociaal en politiek weekblad'. Eén van de oprichters van het blad is journalist en verzetsman H.M. van Randwijk. Jarenlang voert hij als hoofdredacteur een duidelijk linkse koers. Door zijn felle stellingname in de kwestie Indonesië (hij is tegen de politionele acties van Nederland en hij pleit zelfs vóór onafhankelijkheid van Indonesië), daalt het aantal abonnees sterk en moest hij al snel vertrekken. Latere hoofdredacteuren als Mathieu Smedt, Rinus Ferdinandusse en Joop van Tijn zijn bepalend voor het succes van het opinieblad. Eén van de belangrijkste interviewers is Bibeb. Zij ondervraagt in 1974 minister van defensie Henk Vredeling. In het berucht geworden interview 'Ik hoor nu tot het soort waar ik zelf zo de schurft aan had' haalt hij fel uit naar zijn collega's Pronk, Luns en Van der Stoel. (MRA)

Aanvragen

Jrg. 5, nr. 30, 7 juli 1945

Jrg. 5, nr. 30, 7 juli 1945