Webber
Jaar:
(1994 - 2001)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Thomas Hendriks
Vormgeving:
Margriet Twisterling
Uitgeverij:
Veldhuis
Uitgever/Directeur :
Dick Molman
Mirjam Ferweda

Het is moedig om in 1994 een tijdschrift te beginnen voor jongens. Traditioneel lezen ze minder dan meisjes. De formule van Webber wordt door deze voorpagina goed in beeld gebracht: veel aandacht voor 'babes' (mooie vrouwen) en uitdagende sportactiviteiten zoals power kiting. De typografie is druk en afgestemd op de zapgeneratie, het taalgebruik is snel en brutaal. Interviews met vrouwen gaan vaak over seks en relaties, terwijl de sportreportages lijken te zijn afgestemd op thrillseekers. Daarnaast is er aandacht voor lichamelijke verzorging, mode, films, games en muziek. In juni 1998 komt er een eind aan het blad wegens een te gering aantal lezers. Een paar maanden later maakt Webber een kortstondige doorstart met een aangepaste bladformule. Toch is ook deze poging niet succesvol. Het doet denken aan één van de uitspraken op de pagina 'Geen gelul', waarvoor lezers spreuken kunnen inzenden: 'Ik ben verdomd flexibel, maar de mensen werken niet mee'. (MR)

Aanvragen