Weekblad voor den zogenaamden Gemeenen Man
Jaar:
(1796 - 1800)
Uitgeverij:
Leonard Bolt
Genre:

Dat er aan het eind van de achtiende eeuw ook al aan doelgroepen werd gedaan, blijkt uit het afgebeelde Bericht van een weekblad voor den zoogenaamden gemeene man. De uitgever heeft, naar aanleiding van een rapport over 'de beste middelen, welke het Departement [fvan Stad en Lande] zoude kunnen in het werk stellen tot verligting des verstands en verbeetering van den zoogenaamden gemeenen man', besloten een tijdschrift uit te geven om die gewone man af te houden van 'laffe, onnutte en smaaklooze prulschriften, waaronder de gemeene straatliederen'. De inhoud van het blad zal voornamelijk bestaan uit 'de godsdienst, de zedeleer, de kennis der natuur', maar deze onderwerpen zullen 'op een vrolijken somtijds ook op een schertzenden trant' gebracht worden. Het blad wordt betaalbaar voor iedereen, ook voor minvermogenden, en de opbrengst vloeit in de kas van het Departement. Het Weekblad voor den zoogenaamden Gemeenen Man verscheen van 1796 tot en met 1800; misschien prefereerde de gewone man uiteindelijk toch die straatliederen. (EG)

Aanvragen