Weekblad voor Neerlands jongelingschap
Jaar:
(1783 - 1786)
Genre:

Lang voordat de vaderlandse jeugd bediend werd met Eppo en Kijk werd het Weekblad voor Neerlands jongelingschap uitgegeven. Het verscheen van 1783 tot en met 1786 en was, net als eerstgenoemde bladen (vooral) bedoeld voor jongens. De hierbij afgebeelde aflevering gaat over de Hottentotten, die, volgens de auteur, hun naam danken aan het feit dat zij bij 'hunne vrolijkheden' een geluid doen horen dat klinkt als 'Hots, hots'. Voorts hebben ze 'groote oogen, dikke lippen, platte neuzen, en wollig hair', en dragen ze 'kleeding, die zeer walgelyk is.' Afgezien van de wat gedateerde invalshoek van het tijdschrift kan het zich wat breedte van de onderwerpen moeiteloos meten met bijvoorbeeld Kijk. De jaargang 1784 bevat, behalve bovengenoemd artikel bijvoorbeeld ook stukken als 'Het licht en de koleuren', 'Over de wolven', 'Karakter van Dionysius', 'Over AEgypten en de AEgyptenaaren' en verscheidene toneelstukken en samenspraken. (EG)

Aanvragen

Nr. 6, 5 februari 1784

Nr. 6, 5 februari 1784