Wereldkroniek

Jaar:
(1894 - 1970)
Hoofdredactie/Eindredactie:
J.W. Crom
Leo Uittenbogaard
Uitgeverij:
Wereldkroniek
Uitgever/Directeur :
Ad. M.C. Stok
Genre:

Een kruising avant la lettre tussen Panorama, Privé en Vorsten - naast allerlei nieuws en wetenswaardigheden uit binnen- en buitenland, bevat Wereldkroniek vooral veel persoonlijk drama, filmsterren en andere glamour, en heel veel vorstenhuizen van over de hele wereld, met over al het nieuws een smakelijk sensationeel sausje. Kortom, wie een gezellig blad voor het weekend zocht, kon met Wereldkroniek uit de voeten. Het hier afgebeelde nummer bevat het zevende deel van een tiendelige serie over het leven van de Egyptische koning Faroek, die een jaar eerder was afgezet. De serie werd enkele weken later gevolgd door een reeks over 'De koningskinderen van Buckingham Palace'. Dit alles gelardeerd met veel zwart-wit foto's. Zoals de meeste van dit soort bladen uit de jaren vijftig, is er ook een feuilleton en een moppenpagina, een medische rubriek 'Dokter, luister-es', en een fotoprijsvraag waarmee het 'W.K.-tientje' te winnen viel. De achterpagina was gereserveerd voor Marten Toonders strip Tom Poes. (ST)

Aanvragen

Jrg. 56, nr. 3, 17 januari 1953

Jrg. 56, nr. 3, 17 januari 1953