whY
Jaar:
(2003 - 2005)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Ruud Hollander
Vormgeving:
Laca grafische ontwerpers
Cecilia Gustafsson
Uitgeverij:
Weekbladpers Tijdschriften
Uitgever/Directeur :
Hendrik Jan Schoo

'Waarom?' Niet alleen narrige oude mannen stellen zichzelf deze vraag, ook jonge meiden worstelen met het oudste probleem van de menselijke beschaving. In het eerste nummer van whY, het blad 'voor meiden met inhoud', spreken de redacteuren zich uit voor een tijdschrift waarin levensvragen van tienermeiden centraal staan. De redactie gaat hierbij geen enkel onderwerp uit de weg. Naast indringende reportages over leeftijdsgenoten met een incestverleden of persoonlijkheidsstoornissen, krijgt de lezeres tips om haar seksuele zelfvertrouwen te vergroten en een zesstappenplan voor de toekomst. Vermakelijk zijn de columns van jonge bekende mannen over hun ervaringen met de doelgroep. Acteur Egbert Jan Weeber geeft tips hoe je van een maagdelijke jongen snel een fantastische minnaar kan maken en mede-acteur Sander Foppele doet een oproep aan alle meiden op om er toch vooral op los te zoenen. Het blad stopt in 2005. In totaal zijn zes nummers van het kwartaalblad verschenen. (HVO)

Aanvragen