Zij
Jaar:
(1916 - 1942)
Uitgeverij:
C. Morks Czn.

Zij, het Maandblad voor de Vrouw verschijnt als bijlage van Morks Magazijn, maar het is ook als zelfstandig tijdschrift verkrijgbaar. In het eerste nummer uit 1916 schetst de hoofdredactrice het doel van de uitgave: 'Goede, gewone, ontspannende, nuttige, maar niet te nuttige (immers zoo na aan verveling) lectuur verschaffen voor vrouwen'. In de eerste plaats richt het blad zich op literatuur, kunst, geschiedenis en het koningshuis, maar natuurlijk zijn de echte vrouwenonderwerpen zoals: het huishouden, kinderen en handwerken onvermijdelijk.Toch stuurt het blad tegelijkertijd aan op een duidelijke emancipatie van de vrouw. In de rubriek 'Nieuw feminisme' krijgen de verschillende vrouwenbewegingen de ruimte. In februari 1926 stuurt mevrouw Bouhuijs enkele gedichten van haar dochter Annie M.G. Schmidt naar C. van Son, de hoofdredacteur van Morks Magazijn. Het gedicht 'Wiegeliedje' wordt geplaatst in het mei-nummer van Zij. Annie, net vijftien geworden, heeft haar debuut. (MRA)

Aanvragen

Jrg. 12, nr. 1, januari 1927

Jrg. 12, nr. 1, januari 1927