Vriendenboeken (alba amicorum)

In een album amicorum (Latijn voor ‘vriendenboekje’) verzamelden studenten vanaf de zestiende eeuw handgeschreven bijdragen van vrienden, kennissen of beroemde tijdgenoten. Naast namen en versjes bevatten de boekjes veel handgemaakte illustraties. Zo krijgen wij een mooie indruk van het sociale leven van de albumbezitters. We kunnen de alba amicorum van de KB onderverdelen in verschillende soorten. We geven u een korte inleiding bij de diverse genres met voorbeelden.

Vrij toegankelijke bronnen

  • Schnabel, W.W. (2003). Das Stammbuch. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.
  • Thomassen, K. (red.) (1990). Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet. Maarssen [etc.]: Schwartz/SDU
  • Thomassen, K. (2012). Aan vrienden gewijd. Alba amicorum in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort/Brugge: Bekking & Blitz