Alba amicorum Van Harinxma thoe Slooten

De Friese familie Van Harinxma thoe Slooten had niet minder dan elf albumbezitters in de familie. De alba laten zien hoe nauw de adellijke Friese schrijvers met elkaar verbonden waren. Niet alleen door vriendschappelijke banden, maar ook door amoureuze gevoelens, zoals blijkt uit enkele inscripties en huwelijksverbintenissen. Het album amicorum vormt een waardevolle bron voor genealogisch onderzoek, omdat het relaties tussen personen, vriendenkringen en families blootlegt.

De elf alba uit de familie Van Harinxma thoe Slooten bevatten een schat aan wapenschilderingen en andere illustraties uit de zestiende en de zeventiende eeuw, deels door lokale Friese kunstenaars vervaardigd. De collectie toont aan hoezeer het houden van een album amicorum binnen één familie gemeengoed kon zijn.

De drie broers Homme, Juw en Pieter van Harinxma hielden alba bij tijdens hun gezamenlijke studietijd. Door de boekjes met elkaar te vergelijken kunnen we nagaan of de mensen die een bijdrage in een album plaatsten een ‘standaardinscriptie’ paraat hadden of telkens iets nieuws verzonnen. De vier vrouwenalba in deze verzameling werpen nieuw licht op het albumgebruik onder welgestelde jongedames en de verhouding tussen mannen- en vrouwenalba.