Album amicorum Petronella Moens

Permalink: https://www.kb.nl/moens
Downloads: Wikimedia Commons

Het vriendenboek van Petronella Moens valt op omdat het veel bijdragen van letterkundigen van naam en faam bevat. Tussen de 170 bijdragen van familieleden, kennissen en collega-letterkundigen uit de periode 1762-1843 zitten geschriften van Aagje Deken, Betje Wolff, Willem Bilderdijk en Hendrik Tollens.

Op deze pagina vindt u een algemene inleiding bij het album amicorum van Petronella Moens. Wilt u direct naar het gedigitaliseerde boek? Klik dan op de link in dit plaatje:

Over Petronella Moens

Hoewel Petronella Moens (1762-1843) op vierjarige leeftijd door een kwaadaardige vorm van kinderpokken blind werd, wist zij zich in de loop van haar lange leven te ontwikkelen tot een gevierd letterkundige. Tijdens haar leven schreef zij 153 boeken en gelegenheidsgedichten voor jong en oud.

Hoe geliefd en gewaardeerd ‘Pietje’ was, zoals zij voor intimi heette, blijkt uit haar album amicorum (vriendenboek). Dit boek bevat 170 bijdragen van familieleden, kennissen en collega-letterkundigen die getuigen van warme genegenheid voor haar persoon en/of diepe bewondering voor haar vakmanschap. In geen enkel ander album uit deze periode passeren zoveel letterkundigen van naam en faam de revue: Aagje Deken, Betje Wolff, Willem Bilderdijk, Hendrik Tollens en vele anderen.

Willem Bilderdijk in liber amicorum Petronella Moens

Bijdrage van Willem Bilderdijk.

Dat Moens veel waarde hechtte aan haar album blijkt uit een brief uit 1829 aan F.W. Selle: 'Ziet hier ook mijn vriendenrol [vriendenalbum], waarin ik zoo gaarne uw naam wilde hebben; dit is een pand dat ik maar zelden aan een ander toevertrouw.'

Eigendom en bruikleen

Het album amicorum is in het bezit van de Stichting Petronella Moens en sinds 2001 in bruikleen gegeven aan het Letterkundig Museum. Omdat het veel beter past in de verzameling alba van de Koninklijke Bibliotheek, is in goed collegiaal overleg en met instemming van de Stichting besloten het album te bewaren in de KB.