De Nederlanden en het buitenland

De vriendenboeken laten zien welke banden er waren tussen de Nederlanden en het buitenland. Alba amicorum van studenten laten zien hoe zij zich bewogen in de geleerde gemeenschap rond universiteiten. In een tijd van grote koloniale expansie verbleven veel militairen en landsdienaren voor langere tijd in het buitenland, om het toegeëigende grondgebied te verdedigen en te besturen. Ook deze ‘Nederlanders’ legden alba aan, die ons tonen hoe het hen in den vreemde verging. In studentensteden liet de vaderlandsliefde zich evenmin onbetuigd: studenten met eenzelfde achtergrond verenigden zich in nationes.