Album amicorum van Jacob van Bronckhorst van Batenburg

In 1562 opende Filips II de universiteit van Douai in de Spaanse Nederlanden. Het voornaamste oogmerk van de Spaanse koning was om studenten weg te houden uit Frankrijk, waar de protestanten een stevige voet aan de grond hadden. Douai bood studenten de gelegenheid in een katholieke omgeving een opleiding te volgen en wat Frans te leren. De universiteit kreeg al snel een grote populariteit, maar helaas trokken de meeste studenten na een paar semesters net zo vrolijk door naar Parijs en Orléans, waar het protestantse geloof welig tierde.

Ook Jacob van Bronckhorst van Batenburg volgde die route, maar niet nadat hij zich te Douai in volle glorie had laten vereeuwigen. Twaalf medestudenten volgden zijn voorbeeld. Dankzij dit album beschikken we over dertien naar het leven getekende afbeeldingen van zestiende-eeuwse studenten. Op sommige gezichten is zelfs een litteken te zien, een zichtbaar spoor van een duel.

Het devies van Jacob was: ‘Esperant me consomme’ (hopend [op het eeuwig leven] brand ik op). Dat zette hij op een prominente plaats op de ‘titelpagina’ van zijn mooi gebonden album. Jacob brandde maar kort, hij sneuvelde al in 1582.

Het album is sinds 2015 in permanente bruikleen gegeven aan de Koninklijke Bibliotheek door Carl Philip Fürst zu Salm Salm, Wasserburg Anholt.

Album amicorum van Jacob van Bronckhorst van Batenburg. Ca. 107 bijdr., 1570-1572, Zuidelijke Nederlanden, Frankrijk. Aanvraagnummer: 135 K 26

f. IIr+1r: Jacob van Bronckhorst van Batenburg en N.N., Douai, 1571

f. IIr+1r: Jacob van Bronckhorst van Batenburg en N.N., Douai, 1571