Album amicorum van Johannes Bogerman

In het album van de theoloog Johannes Bogerman zijn 36 portretgravures van beroemde geleerden verwerkt uit een exemplaar van de Doctorum aliquot virorum vivae effigies door Joos de Bosscher (-1591). Bogerman volgde een studie aan de universiteit van Franeker en rondde zijn opleiding af met een verblijf in Heidelberg, Genève, Oxford en Cambridge.

In Genève trof hij de beroemde calvinist Theodorus Beza. Die kon het niet laten om onder zijn eigen weinig gelijkende portret te schrijven: ‘O christus, mocht Gij het mij vergunnen dat ik in Uwe kerk evenzeer lijk op het werkelijke beeld van de zieleherder als ik qua uiterlijk en houding niet lijk op het portret dat deze graveur, wie dat ook geweest mag zijn, hier heeft aangebracht.’ De relativerende toon van dit commentaar is begrijpelijk als men bedenkt dat Beza toen al bijna 79 jaar was.

Album amicorum van Johannes Bogerman. 80 bijdr., 1594-1606, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland. Aanvraagnummer: 131 E 7

f. 39r: Theodorus Beza, Genève, 21 jan. 1598

f. 39r: Theodorus Beza, Genève, 21 jan. 1598