Album amicorum van Johannes Franck

Het album amicorum van Johannes Franck valt wat uit de toon bij het traditionele zestiende-eeuwse album. Franck was namelijk geen student, maar docent rechten aan de universiteit van Douai. In zijn album verzamelde hij op perkament geschilderde portretten van zijn adellijke studenten. Op die manier legde hij een persoonlijk ‘album studiosorum’ (een soort inschrijvingsregister) aan. Daarnaast hield hij van puzzelen. Het album bevat 17 jaartalverzen van zijn hand waarin de letters die overeenkomen met romeinse cijfers opgeteld precies het juiste jaar aangeven.

Veel adellijke studenten lieten op eigen kosten hun familiewapens naast hun bijdragen plaatsen. De gewoonte om portretten te laten aanbrengen beperkte zich waarschijnlijk tot Douai. Tot op heden zijn er zes alba bekend waarin geschilderde portretten uit Douai voorkomen; daarvan zijn er vijf in het bezit van de KB.

Het album van Johannes Franck is helaas incompleet: van de oorspronkelijke 39 portretten ontbreken er 15. Desalniettemin blijft het een waardevol bezit, mede doordat de archieven van de universiteit van Douai grotendeels verloren zijn gegaan. Het album vult ontbrekende gegevens aan over het aantal en de herkomst van de studenten uit de beginperiode van de universiteit.

Album amicorum van Johannes Franck. 52 bijdr., 1573-1578, België. Aanvraagnummer: 77 L 56

f. 2r: N.N., [Douai, ca. 1573]

f. 2r: N.N., [Douai, ca. 1573]

Literatuur

Miniatura gotico rinascimentale. Torino 1984, nr. 28-31
Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet. Maarssen, 's-Gravenhage 1990, nr. 7.