Kunstenaarsalbum Van Nispen

De oorspronkelijke eigenaar van dit album, Samuel Rudolphus van Nispen (1733-1775), had het plan er een vriendenboek van te maken, maar het is er niet van gekomen. Zijn nazaten hebben het boek gebruikt om er een grote hoeveelheid tekeningen, aquarellen, gouaches, portretsilhouetten en gravures in te plakken. En dit met zo'n ijver dat het album er letterlijk bol van is gaan staan. Deze inspanningen leverden een uitgebreide verzameling op met bijdragen van Johannes Bosboom, David Bles, Jan van Ravenswaay en Johannes H.B. Koekkoek.

Een hoogtepunt vormen de twee aquarellen van Anton Mauve. Deze zijn niet ingeplakt, maar rechtstreeks in het album geschilderd. Dit feit bewijst dat er tussen Mauve en de belangrijkste verzamelaar-bezitter, L.J. van Toulon van der Koog een persoonlijk contact moet hebben bestaan. Beide aquarellen zijn in 1875 te Den Haag geschilderd. De eerste toont een aantal op het strand liggende vissersschepen, de tweede een boerin met een geit.

Afb. 1. Inscriptie Petrus Verbruggen

Afb. 1. Inscriptie Petrus Verbruggen

Afb. 2. L.J. van Toulon van der Koog

Afb. 2. L.J. van Toulon van der Koog

Afb. 3. Strandgezicht door Anton Mauve

Afb. 3. Strandgezicht door Anton Mauve

Afb. 4. Boerin met geit door Anton Mauve

Afb. 4. Boerin met geit door Anton Mauve

Afb. 5. De spoorbrug bij Culemborg

Afb. 5. De spoorbrug bij Culemborg

Afb. 6. Pentekening door Jozef Israëls

Afb. 6. Pentekening door Jozef Israëls

Afb. 7. Schepen op zee door Hendrik Willem Mesdag

Afb. 7. Schepen op zee door Hendrik Willem Mesdag

Afb. 8. Duinlandschap door Sophie Mesdag-van Houten

Afb. 8. Duinlandschap door Sophie Mesdag-van Houten

Afb. 9. Symbolistisch meisjesportret door Jean Theodoor Toorop

Afb. 9. Symbolistisch meisjesportret door Jean Theodoor Toorop

Afb. 10. Straatscène door Jean Theodoor Toorop

Afb. 10. Straatscène door Jean Theodoor Toorop

Afb. 11. Portret van Henriëtte Roland Holst door Rick Roland Holst

Afb. 11. Portret van Henriëtte Roland Holst door Rick Roland Holst

Afb. 12. Mannekop door Charles Eyck

Afb. 12. Mannekop door Charles Eyck

Het album past in de KB-collectie met andere bijdragen en tekeningen van onder anderen Jozef Israëls, Jan Toorop, Richard Roland Holst en Charles Eyck.

Kunstenaarsalbum Van Nispen, 1762-1880. Aanvraagnummer: 79 L 10.