Reislustige jongeren in alba amicorum

Het album amicorum (vriendenboek) is vaak een reisverslag in woord en beeld. In de zestiende en de zeventiende eeuw maakten veel studenten een academische rondreis door Europa. Onderweg verzamelden zij bijdragen voor hun album. Aan de hand van plaatsaanduidingen is het mogelijk de route te volgen die studenten met hun boekjes aflegden. Naast geleerde citaten en gedenkwaardige ontmoetingen komen ook andere aspecten van de Grand Tour aan de orde in afbeeldingen van kostuums, exotische gebruiken en inscripties in vreemde talen.

De albumbijdragen wijzen op het belang van een internationaal netwerk voor de toekomstige loopbaan en status van een albumbezitter.