Album amicorum (I) van Ernst Brinck

Ernst Brinck (1582-1649) hield er niet minder dan drie alba op na. Deze latere burgemeester van Harderwijk begon zijn eerste album in 1602, tijdens een studieverblijf in Parijs. Met het echte verzamelen wachtte hij tot hij weer terug was in Nederland. Het boekje bevat bijdragen van veelal oostelijke edellieden en van prominente geleerden zoals Vulcanius, Arminius, Gomarus en Clusius.

De inscriptie van die laatste heeft iets aandoenlijks. Niet vanwege de spreuk ‘Virtute et genio’, dat door de lezer in gedachten zal zijn aangevuld met ‘sed Dei auxilio’ (niet door deugd en vernuft, maar door Gods hulp). Evenmin door de eronder geschreven vriendschapsbetuiging of door het aardige portret dat Brinck ernaast plakte. Nee, het is de toevoeging onderaan waarin de geleerde trots meedeelt dat hij de tekst zonder bril heeft geschreven, hoewel hij al 81 is.

Album amicorum (I) van Ernst Brinck. Ca. 195 bijdr., 1602-1649, Nederland, Engeland. Aanvraagnummer: 133 M 86

f. 67v-68r: Carolus Clusius, Leiden, 4 mei 1606

f. 67v-68r: Carolus Clusius, Leiden, 4 mei 1606