Album amicorum van Johan van Heemskerck

De jurist en letterkundige Johan van Heemskerck (1597-1656) begon zijn album toen hij ter afsluiting van zijn studie reizen naar Engeland en Frankrijk maakte. In Engeland studeerde hij in Oxford en Londen. In Parijs bezocht hij Hugo de Groot. Vervolgens reisde hij via Orléans naar Bourges om zijn doctorsbul te halen.

In Nederland legde Van Heemskerck bezoeken af aan Leidse hoogleraren. Dankzij zijn goede contacten in de literaire wereld waren in Amsterdam ook Caspar Barlaeus en P.C. Hooft bereid iets voor hem te schrijven. De enige vrouw onder de schrijvers is de dichteres en glasgraveur Anna Roemers. Samen met haar zuster Maria Tesselschade had zij een belangrijke plaats in het Amsterdamse culturele leven. Voor Van Heemskerck leverde Anna een mooie proeve van kalligrafie af:

’t Geluck en hangt niet aen ’t volckx oordel onbedacht,
Geluckich is hij, die hem selfs gheluckich acht.

Album amicorum van Johan van Heemskerck. 82 bijdr., 1621-1623, Nederland, Engeland, Frankrijk. Aanvraagnummer: 131 H 7

f. 132r: Anna Roemers, Amsterdam, 25 april 1621

f. 132r: Anna Roemers, Amsterdam, 25 april 1621