Album amicorum van Johannes Rufelaert

Van 13 november 1618 tot 29 mei 1619 werd in Dordrecht een Nationale Synode gehouden. Het doel hiervan was een einde te maken aan een hoogopgelopen theologisch geschil over de predestinatie (voorbeschikking). Meer dan honderd binnen- en buitenlandse theologen, gecommitteerden namens de Staten Generaal, predikanten en ouderlingen waren verzameld. Een ideale gelegenheid om een herinneringsalbum aan te leggen, vond Johannes Rufelaert. En hij was niet de enige: tot nu toe zijn zo’n twintig synodealba getraceerd. Het was niet gemakkelijk om alle aanwezigen volgens een vaste systematiek in één album bijeen te krijgen, maar Rufelaert slaagde met 101 bijdragen heel behoorlijk.

Een opmerkelijke inscriptie in zijn album is die van Theodorus Heijngius. Niet vanwege het Senecacitaat ‘een wrekende God zit de hoogmoedigen dicht op de hielen’, maar om de toevoeging bij de datering: ‘ipso decoll. die Barnfeldii’ (precies op de dag van de onthoofding van Barnevelt). Het theologische geschil had namelijk een politiek equivalent, waarbij de oude raadspensionaris Johan van Oldebarnevelt lijnrecht tegenover stadhouder prins Maurits stond. Op 13 mei 1619 werd de grijsaard onder grote publieke belangstelling onthoofd.

Album amicorum van Johannes Rufelaert. 101 bijdr., 1619, Synode van Dordrecht. Aanvraagnummer: 130 E 30

f. 93r: Theodorus Heijngius, Dordrecht, 13 mei 1619

f. 93r: Theodorus Heijngius, Dordrecht, 13 mei 1619