Conservering: Documentatie

Documentatiebestand voor literatuur over conservering en restauratie van archief- en bibliotheekmateriaal (materialenkennis, methoden en technieken en schadevormen). Hierbij hoort een bestand met gebruikte termen.

*