KMC 4062

Verplicht veld. Niet herhaalbaar.

KMC 4062 bevat het formaat in de vorm zoals die hieronder is aangegeven bij symbool. In de vingerafdruk worden de formaten weergegeven als 01, 02, 04, 08, 12, 24, dus 'symbool' met eventueel een voorloopnul. Een uitgave alleen bestaande uit een één-zijdig bedrukt vel krijgt formaat 'Broadsheet'. Oblong wordt weergegeven bijv. als '8º oblong'.

Naam Symbool Aantal bladen Kettinglijnen Watermerk  
Plano 1 horizontaal 1/4 lengteas halverwege breedteas
Folio 2 verticaal midden
Quarto 4 horizontaal gedeelte: halverwege de binnenmarge
Octavo 8 verticaal gedeelte: boven in de binnenmarge
Duodecimo-
long
12º 12 verticaal gedeelte: halverwege de bovenmarge
Duodecimo- common 12º 12, 8, 6 of 4 horizontaal 1/3 buitenmarge
16mo 16º 8 horizontaal gedeelte: boven in de buitenmarge
18mo 18º 18, 12/6, 3x6 of 10/8 verticaal midden blad
24mo-long 24º 3x8 of 2x12 verticaal gedeelte: halverwege de buitenmarge
24mo 24º 3x8 of 2x12 horizontaal gedeelte: boven in de binnenmarge

N.B.:
- Bij de kleinere formaten (16º en kleiner) is het watermerk vaak nauwelijks nog waarneembaar.

- Als het formaat niet gegeven kan worden, zet dan 'Other' in 4062 en geef een annotatie (kmc 4201) met de aanduiding in millimeters als hoogte x breedte. Let op: gebruik spaties, dus bijv. Type area: 21 x 14 mm. In het geval van een oblong uitgave, komt in de 4062 'Other oblong' te staan (dit in verband met de zoekbaarheid in de webversie) en wordt de annotatie 'Type area: 14 x 21 mm'. Bij gevouwen stroken papier wordt de annotatie Leporello, zo mogelijk aangevuld met ; type area ?? x ?? mm. Ook bij materiaal waarbij het formaat niet is vast te stellen (perkament, zijde) de aanduiding 'Other' gebruiken in kmc 4062 en in een annotatie vermelden om welk materiaal het gaat, bijv. Printed on silk/vellum.
- Formaat 0 [nul] wordt niet meer gebruikt!

- In de lengte dubbel gevouwen bladen waarbij een formaat onstaat waarvan de hoogte ongeveer 3x dat van de breedte is, zoals bij sommige zakatlassen en administratieve registers, worden aangeduid met 4º agenda, 8º agenda, etc.

- Een katern kan ook meer of minder dan het aangegeven aantal bladen bevatten (b.v. door het in elkaar schuiven van katernen of door te drukken op een deel van een vel). De hier gegeven aantallen zijn de meest voorkomende.

- Vaststellen van het formaat dient altijd te gebeuren door kettinglijnen en watermerk te zoeken. De omvang van het blad kan bedriegelijk zijn (b.v. door gebruik van grotere papierbak).