Table of contents

De collectie vertaalde Russische literatuur in het kort

  • Inhoud: Russische literatuur in Nederlandse vertaling – vrijwel complete verzameling romans, toneel, poëzie en essays vanaf de 18e eeuw, inclusief uit het Russisch vertaalde kinderboeken, politieke toespraken en bijzondere geïllustreerde boeken in verschillende uitgaven.
  • Omvang: circa 3.000 boeken.
  • Toegang: Vindbaar via de KB-catalogus. Ter inzage in de leeszaal Bijzondere Collecties; worden niet uitgeleend.
  • Meer informatie: Paul van Capelleveen.

Over de collectie vertaalde Russische literatuur

De collectie Vertaalde Russische literatuur van de KB geeft inzicht in de manier waarop de Russische literatuur vanaf de 18e eeuw in Nederland is ontvangen. Welke werken werden wel of juist niet vertaald? Wat schreven vertalers, bewerkers en critici in hun voor- en nawoorden? Hoe verschillen vertalingen van elkaar? Wat verandert in de vormgeving van verschillende edities? De collectie is breed, met romans, toneelstukken, kinderboeken, gedichtenbundels, memoires, toespraken, politieke pamfletten, fotoromans, uitgaven naar aanleiding van verfilmingen en gelegenheids-, bibliofiele en geïllustreerde uitgaven.

Bijzondere uitvoeringen

Van veel uitgaven zijn alle drukken in alle uitvoeringen aanwezig. Opdrachtexemplaren zijn er vooral van vertalers als Aleida Schot, Marko Fondse en Kees Verheul. Een bijzonder onderdeel van de collectie bestaat uit Nederlandse vertalingen die niet in Nederland, maar in Rusland zelf zijn uitgegeven, door Uitgeverij Progres en door de Uitgeverij voor Literatuur in Vreemde Talen. Deze vorm van propaganda voor de communistische Sovjet-Unie leverde een grote reeks fotoromans, romantische lectuur en prentenboeken voor kinderen op.

Ontstaan van de collectie vertaalde Russische literatuur

Historicus Cees Willemsen bracht de collectie vanaf de jaren 70 bij elkaar en droeg deze in 2013 over aan de KB. Ook in de jaren erna zijn af en toe boeken toegevoegd.

Toegankelijkheid van de collectie vertaalde Russische literatuur

De collectie is digitaal toegankelijk via de KB-catalogus. De fysieke collectie kan worden geraadpleegd in de leeszaal Bijzondere Collecties van de KB. Voor groepen organiseren we presentaties op aanvraag.

Literatuur over de collectie vertaalde Russische literatuur

Artikel

  • Capelleveen, P. ‘Een verzameling van Russische literatuur’. De complete verzameling. Notities over het einde van boekencollecties, Uitgeverij De Buitenkant, 2016, pp. 140-147.

Boeken

  • Waegemans, E. Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1985-2015. Benerus, 2016.
  • Waegemans, E. & Willemsen, C. Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1789-1985. Universitaire Pers, 1991.
  • Waegemans, E., Willemsen, C. & Severiens, H. Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse vertaling 1985-2021.