PublicSpaces

PublicSpaces is een samenwerking van verschillende publieke organisaties, zoals publieke omroepen, erfgoedinstellingen, festivals, bibliotheken, musea en onderwijsinstellingen. Samen werken zij aan een oplossing voor een probleem van ons allemaal: de afhankelijkheid van onze samenleving van big tech-bedrijven en hun platformen. Deze bedrijven zijn niet gedreven door zogenaamde publieke waarden, zoals privacy, autonomie en transparantie, maar door commerciële belangen. De KB is sinds 2018 partner van PublicSpaces.

Betrokken partijen

De coalitie (samenwerking) van PublicSpaces bestaat uit meer dan 35 publieke organisaties, waaronder de VPRO, Waag en Beeld en Geluid. Zij wisselen kennis, netwerk en ervaringen uit en werken samen aan projecten. Denk bijvoorbeeld aan de Digitale Spoelkeuken, waarmee de partners hun eigen infrastructuur verbeteren. Daarnaast zijn er ondersteunende partners betrokken, zoals NPO, Kennisnet en SURF, die hun kennis en expertise op het gebied van digitalisering en publieksbereik ter beschikking stellen aan het netwerk. Contactpersonen voor de KB in dit netwerk zijn Ronald Huizer en Sander van Kempen.

Doel van PublicSpaces

De digitale wereld is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Veel contact tussen burgers, bedrijven en overheid vindt online plaats. Om de samenleving goed en democratisch te laten werken, is het belangrijk dat er genoeg instrumenten voor dit contact beschikbaar zijn die gebaseerd zijn op publieke waarden. Publieke organisaties kunnen hierin het voortouw nemen: met hun grote bereik kunnen zij zulke instrumenten bekend maken bij een breed publiek.

Om dit te bereiken, helpt PublicSpaces organisaties om hun digitale omgevingen in te richten volgens de publieke waarden van het manifest van PublicSpaces. Daarnaast vergroot PublicSpaces het bewustzijn rondom de problemen die samenhangen met de huidige inrichting van onze digitale samenleving, door het schrijven van artikelen, het organiseren van evenementen en het overtuigen van de politiek.