KB-klantenpanel

Neem deel aan het KB-klantenpanel

De KB verzorgt een groot aantal (online) diensten onder verschillende merknamen. Regelmatig willen we toetsen of die diensten voldoen aan de behoefte van onze klanten en hoe we ze kunnen verbeteren. Daarvoor hebben we een KB-klantenpanel. Wilt u meedenken in dit panel? Wij verwelkomen iedereen vanaf 18 jaar die woont in Nederland en de Nederlandse taal beheerst. Ook als u geen lid bent van de KB of een openbare bibliotheek bent u welkom in ons panel.

Diensten die aan de orde kunnen komen bij tests, zijn: Delpher, Literatuurplein, Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, online Bibliotheek, Geheugen van Nederland.

Wat houdt het KB-klantenpanel voor u in?

Meedoen aan het klantenpanel houdt in dat wij u maximaal acht keer per jaar via e-mail kunnen benaderen om een online vragenlijst in te vullen. Ook kunt u maximaal vier keer per jaar deelnemen aan een gebruikerstest, interview of groepsdiscussie over (online) dienstverlening. Deze onderzoeken vinden plaats in de KB in Den Haag. De deelnemers aan onderzoeken in de KB ontvangen een attentie en eventuele reiskosten worden vergoed op basis van 2e klas openbaar vervoer.

Hoe lang kunt u lid zijn van het KB-klantenpanel?

U bent in eerste instantie voor één jaar aan het klantenpanel verbonden en u hebt twee keer de mogelijkheid om uw deelname aan het klantenpanel te verlengen met een periode van één jaar.

Privacy

Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij geven uw gegevens niet door aan derden.

Vragen?

Aanmelden