Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze website is van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Er hebben mensen van binnen en buiten de KB aan meegewerkt. Als je iets van deze website wilt kopiëren en/of hergebruiken, dan moet je toestemming vragen via onze contactpagina omdat er auteursrecht en databankrecht kan gelden voor de onderdelen van de website die je gebruikt. Dat staat in de Auteurswet en de Databankenwet. Deze wetten bepalen dat makers − zoals schrijvers, journalisten, fotografen, tekenaars − en (databank)uitgevers zelf mogen beslissen óf en hoe andere mensen hun werk mogen hergebruiken. 

Soms heb je geen toestemming nodig als je iets van KB.nl wilt overnemen. Dat geldt in deze gevallen:

  • het materiaal is meer dan 140 jaar geleden uitgegeven of uitgebracht. Is dit niet zo en alle makers ervan zijn wel al meer dan 70 jaar geleden overleden, dan hoef je ook geen toestemming te vragen. 
  • de kopie die je maakt, is alleen voor jouzelf bedoeld. Je mag hem niet met anderen delen, dus op je website zetten of doormailen of iemand een printje geven, mag bijvoorbeeld niet.
  • je kopieert niet het héle werk maar alleen een deel ervan, om het in je eigen werk te gebruiken. Dan moet je wel de naam van de maker erbij zetten (citeren). 
  • je maakt geen kopie maar je gebruikt alleen de link naar de plek waar het materiaal op KB.nl staat. (Je zet die link bijvoorbeeld op een website of social media). 

Speciale gebruiksvoorwaarden

Op de website staat soms ook materiaal waar eigen, speciale gebruiksvoorwaarden bij staan; die zeggen wat je ermee mag doen. Soms mag je het zonder toestemming hergebruiken, vaak moet je dan wel de naam van de maker erbij zetten. Een voorbeeld is deze foto waar als gebruiksvoorwaarde bij staat: CC BY. Die foto mag je overal voor gebruiken als je er maar bij zet: © KB/…, CC BY. 

Maar dat mag bijvoorbeeld niet met de artikelen die je kunt vinden in de elektronische tijdschriften op KB.nl. Daar staan speciale gebruiksvoorwaarden bij die strenger zijn. 

Let op: de algemene gebruiksvoorwaarden hierboven op deze pagina gelden niet als er bij bepaald materiaal speciale gebruiksvoorwaarden staan. Die speciale gebruiksvoorwaarden hebben dus altijd voorrang.  En staan er geen speciale gebruiksvoorwaarden bij het materiaal dat je wilt gebruiken, dan gelden daar de algemene gebruiksvoorwaarden voor. 

Als je veel materiaal van KB.nl wilt overnemen, dan heb je toestemming van de KB nodig. Die toestemming kun je vaak krijgen als je het materiaal voor wetenschappelijk onderzoek nodig hebt. Je kunt de KB daarvoor mailen op @email.
 

Voor rechthebbenden

De KB spant zich in om haar eigen gebruik van andermans teksten en afbeeldingen schriftelijk te regelen met de rechthebbenden. Hiervoor worden onder andere contracten afgesloten met Stichting Lira en Pictoright. Zo komen zowel hun leden als niet-leden in aanmerking voor een bescheiden vergoeding die past bij het gebruik door de KB, dat niet bedoeld is om winst te maken. Als je denkt rechten te hebben op materiaal dat op deze website staat, neem dan contact op. Wil je niet dat je werk op KB.nl staat? Dan kun je dat melden via @email

Ben je uitgever en wil je een boek dat op KB.nl staat binnenkort opnieuw in de handel brengen? Dan kun je het boek offline laten halen door te mailen naar @email.
 

Disclaimer

Op haar websites maakt de KB materiaal uit haar collectie beschikbaar in de vorm waarin het destijds is uitgegeven, als bron voor cultuur en geschiedenis. Iedereen die onze boeken, kranten of tijdschriften wil raadplegen, moet erop kunnen rekenen dat de KB ze onveranderd en compleet bewaart. 

De KB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de werken in haar collectie en ondersteunt die op geen enkele manier. De KB bemoeit zich bewust niet met de inhoud van wat ze verzamelt en wijst erop dat materiaal uit haar collectie dat op haar websites staat, soms een discriminerende, beledigende, racistische of tot haat aanzettende boodschap kan hebben, of als zodanig kan worden ervaren.

De KB is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die mocht voortvloeien uit (elk gebruik van) deze website of onderdelen ervan.