Schenkingen aan de KB

Heb je een verzameling boeken, kranten of tijdschriften die je misschien wilt schenken aan de KB? Lees dan de informatie hieronder goed door.

Wat verzamelen we?

De KB verzamelt en bewaart alle boeken, kranten en tijdschriften die in Nederland zijn verschenen, én alles wat er in het buitenland over Nederland is gepubliceerd. Hoewel onze collectie zeer uitgebreid is, ontbreken er nog veel publicaties. Daarom kan een schenking een welkome aanvulling zijn. We nemen echter niet alles in onze collectie op. 

Als je wilt schenken

Neem altijd eerst contact op met onze geschenkencoördinatoren, via @email. Zij kunnen je precies vertellen waaraan een schenking moet voldoen. Zo moet het materiaal in goede staat verkeren, en mag de KB de publicatie nog niet in haar bezit hebben. De geschenkencoördinatoren kunnen je vertellen hoe je dit kunt checken. 

Incomplete jaargangen, losse afleveringen van tijdschriften en ongewijzigde herdrukken worden alleen bij hoge uitzondering opgenomen.

De KB kan geen enkele toezegging doen over de termijn waarbinnen een schenking in de catalogus vindbaar is. 

Schenking door een instelling of bedrijf

Wil jouw instelling of bedrijf een grote schenking doen aan de KB van meer dan 500 publicaties? Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar soms valt zo’n schenking voor de KB duur uit door de kosten die gepaard gaan met de interne verwerking van het materiaal en eventuele restauratiewerkzaamheden. Daarom besluit het management van de KB of een grote schenking wordt aangenomen. We verbinden bovendien naast de bovengenoemde criteria extra acceptatievoorwaarden aan de schenking van partijen van meer dan 500 publicaties. Zo zullen we vragen om een overzicht van alle in de schenking aanwezige titels. Ook komen onze schenkingencoördinatoren de verzameling graag op locatie schouwen om een indruk te krijgen van de materiële conditie van de publicaties. Mogelijk komen zij naar aanleiding hiervan tot de conclusie dat de schenking inhoudelijk of kwalitatief niet aansluit op het verzamelbeleid en -profiel van de KB of dat de KB over onvoldoende middelen beschikt om de schenking te kunnen verwerken.     

 Tenslotte kunnen we vragen om een bijdrage in de kosten voor vervoer, opslag en catalogisering (metadata) van het materiaal. Overleg met de geschenkencoördinatoren over de mogelijkheden en voorwaarden.

Afgifte van het materiaal

Heeft de KB de schenking geaccepteerd? Dan kun je het materiaal afgeven bij de KB of opsturen naar ons postadres. Neem hiervoor contact op met de geschenkencoördinatoren. Alleen bij hoge uitzondering haalt de KB het materiaal op.

Schenkingen die worden afgegeven bij of toegezonden aan de KB zonder dat hierover vooraf afstemming heeft plaatsgevonden met de schenkingencoördinatoren kunnen we helaas niet accepteren.

ANBI

De KB is een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN 007969880). Hierdoor kun je schenkingen of financiële giften aan de KB aftrekken van de inkomstenbelasting, soms tot wel 125 procent van de waarde. Doe je een periodieke gift gedurende ten minste 5 jaar, dan biedt de belastingdienst nog extra voordelen. Hoe dit voor jouw situatie uitwerkt, kunt je het best bespreken met je belastingadviseur.

Meer informatie

Voor meer informatie over schenkingen kun je een mail sturen naar @email.