Schenkingen aan de KB

Heb je een verzameling boeken, kranten of tijdschriften die je misschien wilt schenken aan de KB? Lees dan de informatie hieronder goed door.

Wat verzamelen we?

De KB verzamelt en bewaart alle boeken, kranten en tijdschriften die in Nederland zijn verschenen, én alles wat er in het buitenland over Nederland is gepubliceerd. Hoewel onze collectie zeer uitgebreid is, ontbreken er nog veel publicaties. Daarom kan een schenking een welkome aanvulling zijn. We nemen echter niet alles in onze collectie op. 

Als je wilt schenken

Het is altijd goed om eerst contact op te nemen met 1 van onze geschenkencoördinatoren, Peter van Beest of Melinda Kónya via @email. Zij kunnen je precies vertellen waaraan een schenking moet voldoen. Zo moet het materiaal in goede staat verkeren, en de KB moet de publicatie nog niet in haar bezit hebben. Dit kan door de geschenkencoördinatoren worden gecheckt. 

Incomplete jaargangen, losse afleveringen van tijdschriften en ongewijzigde herdrukken worden alleen bij hoge uitzondering opgenomen.

De KB kan geen toezegging doen over de termijn waarbinnen een schenking in de catalogus vindbaar is. 

Schenking door een instelling of bedrijf

Wil jouw instelling of bedrijf een grote schenking doen aan de KB? Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar soms valt zo’n schenking voor de KB duur uit. We kunnen dan vragen om een bijdrage in de kosten voor vervoer, opslag en catalogisering (metadata) van het materiaal. Overleg met de geschenkencoördinatoren over de mogelijkheden.

Afgifte van het materiaal

Heeft de KB de schenking geaccepteerd? Dan kun je het materiaal afgeven bij de KB of opsturen naar ons postadres. Neem hiervoor contact op met de geschenkencoördinatoren. Alleen bij hoge uitzondering haalt de KB het materiaal op. 

Meer informatie

Voor meer informatie over schenkingen kun je een mail sturen naar @email.