Gebouwd met woorden. Gevormd door mensen.

Onze wereld is altijd in beweging. Sta daar eens bij stil. Kijk eens goed naar waar onze wereld uit bestaat. En dan zul je zien dat alles wat we kennen bestaat uit woorden. Woorden, die de kracht hebben om onze wereld te veranderen. Om waar en onwaar van elkaar te scheiden. Om bruggen te bouwen. Of ze af te breken. Woorden hebben de kracht om je je thuis te laten voelen of je buiten te sluiten. Om je te laten lachen of te laten sidderen.

Onze wereld is gebouwd met woorden. En gevormd door mensen. Met hun ideeën. Hun verleden. Hun dromen. En hun visie voor de toekomst. Met de nationale bibliotheek kun je jouw wereld beter leren kennen. Of die van een ander. Je kunt op ontdekkingsreis door de wereld van vroeger, of vooruitblikken naar de wereld van morgen.

De nationale bibliotheek is de plek waar al onze werelden samenkomen. En waar elk woord telt. Onze wereld is gebouwd met woorden en gevormd door mensen. Vergroot je wereld, met de nationale bibliotheek.

Waar we vandaan komen

In 1798 is de nationale bibliotheek opgericht. De collectie boeken en handschriften van de naar Engeland uitgeweken stadhouder Willem V. kreeg in dat jaar een plek aan het Binnenhof. Volgens de eerste catalogus uit 1800 telde de collectie toen 5.500 boeken en tijdschriften. Tijdens de regering van koning Lodewijk Napoleon kreeg de bibliotheek het stempel ‘Koninklijk’ en werden we de Koninklijke Bibliotheek van Nederland. Dat zie je nog steeds terug in onze naam: KB, nationale bibliotheek. 

De collectie groeide snel: we moesten verhuizen. De KB werd ondergebracht in het Mauritshuis, maar ook dit bleek al snel te klein. Koning Willem I besloot de bibliotheek over te laten brengen naar het pand Lange Voorhout 34. Hier was de KB van 1821 tot 1982 gevestigd. In 1982 verhuisde de KB naar het huidige gebouw naast het Centraal Station, dat ontworpen is door bureau OD205 onder leiding van architect Arie Hagoort. 

Een plek waar elk woord telt

In ruim 200 jaar is de KB uitgegroeid tot een nationaal en internationaal bekende wetenschappelijke instelling met bijna 500 medewerkers. Bij de oprichting in 1798 was het al de bedoeling om het nationale erfgoed in gedrukte vorm te verzamelen. Dat gebeurde tot 1974 vrij willekeurig – maar sindsdien verzamelt de KB van iedere publicatie (boek, tijdschrift en krant) die in Nederland verschijnt één exemplaar. Zij vormen samen de Nederlandcollectie met ‘alles uit of over Nederland’. Sinds de jaren 90 verzamelt de KB ook de digitale Nederlandse publicaties, en tegenwoordig bewaren we zelfs websites. Alles is in de KB in te zien, zoveel mogelijk ook online, en wordt goed verzorgd bewaard door onze specialisten.

Leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen

Sinds 2015 heeft de KB ook een belangrijke coördinerende rol in het netwerk van openbare bibliotheken. We zijn de spil in het netwerk van (openbare) bibliotheken in Nederland en we bouwen aan de nationale digitale bibliotheek. Samen met de openbare bibliotheken zetten wij ons in voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen.