Een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland

De KB, de nationale bibliotheek van Nederland, is al eeuwenlang een bron van inspiratie en ontwikkeling. Opgericht in 1798 groeiden we uit naar een brede, veelzijdige organisatie, die de nationale bibliotheekcollectie zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maakt voor alle Nederlanders en voor elk type gebruik, nu en in de toekomst. We dragen zorg voor het geschreven woord, met name voor de Nederlandse publicaties, en stellen iedereen in staat om te lezen, te leren en onderzoek te doen. Zo dragen we eraan bij dat Nederland elke dag slimmer, vaardiger en creatiever wordt.

Onze visie

We treden veranderingen en ontwikkelingen tegemoet met een actieve en optimistische houding. Onze 3 leidende principes zijn:

  • Maatschappelijke waarde centraal: als publiek gefinancierde organisatie staat voor ons de bijdrage die we kunnen leveren aan de maatschappij voorop. Hieraan toetsen we de voortgang en het succes van onze activiteiten.
  • Digitaal voorop: om onze rol in de informatiesamenleving goed te kunnen spelen, leren we binnen de hele organisatie steeds beter om primair digitaal te denken en werken.
  • Denken in netwerken: bij onze maatschappelijke rol in de informatiesamenleving hoort ook denken in netwerken. We bundelen de krachten met gebruikers en partners om samen verder te komen.

Onze waarden

De kernwaarden die we delen zijn: open, verbindend, vernieuwend en betrouwbaar. Vanuit die kernwaarden geven we onze missie vorm en zijn we actief in onze netwerken.