Missie

De KB verbindt mensen en woorden en draagt zo bij aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland, nu en in de toekomst.

Visie

De KB is al eeuwenlang een bron van inspiratie en ontwikkeling. Opgericht in 1798 groeiden we uit van een bibliotheek voor de volksvertegenwoordiging naar een brede, veelzijdige organisatie, die de nationale bibliotheekcollectie zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maakt voor alle Nederlanders en voor elk type gebruik, nu en in de toekomst. Wij verbinden mensen en woorden om bij te dragen aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland, nu en in de toekomst.

We maken voor iedereen in Nederland onderzoeken, lezen, ontdekken en een leven lang leren mogelijk. Thuis en in de bibliotheek, online en offline. Dat doen we opgavegericht met vele samenwerkingspartners, nationaal en internationaal en met bezoekers en gebruikers zelf. Een veilige, toegankelijke en verbonden publieke ruimte, fysiek en digitaal, zien we als daarvoor noodzakelijk.

Onze collecties zijn de basis van ons handelen. Ze zijn onderdeel van de keten van kennis en verhalen die in en over Nederland zijn vastgelegd, en groeien dagelijks. Deze collecties, fysiek en digitaal, bieden we bruikbaar voor mens en machine aan, houden we duurzaam toegankelijk en verbinden we met de collecties van anderen. Zo verrijken we de samenleving met de kracht van woorden.

Kernwaarden

Betrouwbaar: de KB bouwt aan relaties vanuit wederzijds vertrouwen. We zijn deskundig, delen onze kennis graag en zorgen ervoor dat onze collectie vindbaar en toegankelijk is en blijft. Klanten, collega’s en partners kunnen op ons rekenen, nu en in de toekomst. 

Verbindend: de KB verbindt mensen en woorden. Door verhalen te delen en data inzichtelijk te maken, ontstaat beweging. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. 

Open: de KB is geïnteresseerd in wat er speelt in de samenleving en binnen de eigen organisatie. We staan voor vrijheid van meningsvorming en moedigen open discussie aan. Dat doen we door iedereen zo gemakkelijk mogelijk toegang te geven tot informatie. 

Vernieuwend: de KB innoveert op basis van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Vernieuwen is geen doel op zich, maar een noodzaak om relevant te blijven in een snel veranderende wereld.

Bevlogen: de KB is een organisatie van mensen met gezamenlijke ambities en een open blik. We zijn nieuwsgierig naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen en doen ons werk met bezieling.