Lidmaatschap

Voor € 15 per jaar toegang tot alle diensten en collecties

Met een KB-lidmaatschap heeft u online toegang tot al onze digitale collecties en diensten. Het actuele overzicht vindt u op onze pagina Digitale bronnen. Ook kunt u publicaties uit onze magazijnen inzien en soms lenen.

De online diensten met een slotje zijn alleen voor particulier gebruik, zo is afgesproken in de licentieovereenkomsten. Nederlanders hebben overal ter wereld toegang; niet-Nederlanders alleen zolang zij een tijdelijk of permanent woonadres in Nederland hebben (adreslegitimatie verplicht).

Lidmaatschap: aanvragen

Lidmaatschap kunt u online regelen of aan de ontvangstbalie. U moet wel zeventien jaar of ouder zijn. Na registratie ontvangt u een klantnummer waarmee u van alle digitale diensten gebruik kunt maken. U maakt uw eigen wachtwoord. Bij uw eerste bezoek aan de bibliotheek ontvangt u een jaarpas.

 • Ga naar het lidmaatschapsformulier en houd uw DigiD-gegevens bij de hand. Als u geen DigiD wilt gebruiken kunt u zich legitimeren met een scan of kopie van uw identiteitsbewijs en een adresbewijs. Om uw privacy te beschermen mag u uw Burgerservicenummer (BSN) en andere identificerende nummers onleesbaar maken. De KB heeft die niet nodig. De documenten stuurt u naar de inschrijvenmailbox of Postbus 90407, 2509 LK Den Haag. Een adresbewijs is een recente brief van een officiële instantie waarin uw naam en adres staan.

 • U kunt ook lid worden aan de ontvangstbalie van de KB. Neem dan uw identiteitsbewijs en adresbewijs mee.
 • Als u lid bent geworden, krijgt u per e-mail een klantnummer en maakt u zelf een wachtwoord aan. Hiermee krijgt u direct toegang tot alle digitale diensten van de KB. U kunt ook publicaties aanvragen en reserveren.
 • Wanneer u voor het eerst naar de leeszalen komt, meldt u zich bij de ontvangstbalie met een legitimatie en uw klantnummer. U krijgt dan een jaarpas die gescand kan worden door de apparatuur in de leeszalen.
 • Bent u nog geen zeventien, maar wilt u toch gebruik maken van KB-diensten? Neem dan even contact met ons op; als er goede redenen voor zijn kunnen we uitzonderingen maken.

Lidmaatschap: herroepen

 • Nadat u lid bent geworden hebt u 14 dagen de tijd om uw lidmaatschap te herroepen en uw geld terug te krijgen. Alle informatie op de pagina Herroepen KB-lidmaatschap.

Lidmaatschap: verlengen

 • Verlengen doet u met het lidmaatschapsformulier.
 • Verlengen gaat niet automatisch. Wanneer u niet verlengt, vervalt uw lidmaatschap. De KB zendt u hierover een e-mail, zo'n zes weken voordat het lidmaatschap afloopt.

Lidmaatschap: opzeggen

 • U hoeft uw lidmaatschap niet op te zeggen. Als u niet verlengt, loopt het automatisch af. Wij stellen het wel op prijs als u ons laat weten waarom u opzegt.

Gegevens wijzigen

Korting

 • 50% korting als u student bent aan een universiteit, een hogeschool of een middelbare beroepsopleiding – zie de Deelnemerslijst onderwijsinstellingen kortingsregeling. Staat uw instelling niet in de lijst? Neem dan contact met ons op.
 • 50% korting als u lid bent van de Vereniging Vrienden van de KB bent of een Ooievaarspas heeft; de korting geldt alleen als u zich bij de ontvangstbalie in de KB inschrijft
 • 100% korting als u scholier 5 havo of 5/6 vwo bent en 17 jaar of ouder
 • 100% korting als u een vakopleiding doet (GO of Informatiedienstverlening en -management, IDM)
 • 100% korting als u werkt bij een universiteits- of hogeschoolbibliotheek