Wijzigingen IBL en levering uit KB-collectie

De Koninklijke Bibliotheek en de Nederlandse Universiteitsbibliotheken (UKB) zijn in 2019 overgestapt op een nieuw systeem voor interbibliothecair leenverkeer (IBL). Ook andere Nederlandse bibliotheken zullen zich hier de komende tijd bij aansluiten. Hiermee zijn ook de leveringsvoorwaarden en tarieven voor interbibliothecaire uitleningen en documentleveringen uit de KB-collectie veranderd. Hieronder vindt u alle informatie over wat er verandert voor particulieren en instellingen. U kunt ook de veelgestelde vragen bekijken.

Particulieren

IBL-accounts

De IBL-accounts waarmee aanvragen via Picarta konden worden ingediend zijn sinds 19 november 2018 komen te vervallen.

Indienen van IBL-aanvragen

U kunt uw IBL-aanvragen doen via de aanvraagformulieren voor scans en boeken op de KB-website. De KB treedt dan op als bemiddelaar en vraagt de artikelen of boeken voor u aan bij de leverende bibliotheek. We werken er hard aan om het aanvraagproces te vereenvoudigen.

Betalingen

Uw leenaanvragen betaalt u aan de balie op het moment dat u het boek komt ophalen. Voor kopieën ontvangt u een rekening achteraf. Binnenkort zullen alle aanvragen vooruit afgerekend gaan worden. Zodra dit geïntroduceerd wordt, zal daar uiteraard informatie over komen op de website.

Picarta

Picarta blijft voorlopig beschikbaar als zoekplatform en zal voor KB-leden zolang toegankelijk blijven. De primaire zoekomgeving wordt echter Worldcat Discovery. Het is door het verdwijnen van de IBL-accounts niet meer mogelijk om als eindgebruiker via Picarta IBL aanvragen te doen. Om IBL-aanvragen te doen kunt u de aanvraagformulieren op de KB website gebruiken.

Tarieven

Het tarief voor kopieën is hetzelfde gebleven en is sinds 1 januari 2019 zelfs een stuksprijs geworden: dat betekent dat u voor een artikel uit een tijdschrift of een hoofdstuk uit een boek voortaan € 6,50 betaalt, ongeacht het aantal pagina’s. Het tarief voor het aanvragen van boeken uit andere bibliotheken gaat wel omhoog. Vanaf 1 april 2019 zal dat tarief € 13 bedragen. Gedurende een lange periode zijn de prijzen niet aangepast. Deze aanpassing is nodig om de gestegen kosten voor interbibliothecair verkeer te kunnen blijven dekken. De KB heeft daarom samen met de universiteitsbibliotheken besloten tot deze aanpassing.

Huidig tariefNieuw tarief
KopieKopie
€ 6,50 (1-10 pagina’s)
elke kopie meer € 0,65
€ 6,50 (per artikel/hoofdstuk)
LeenLeen
€ 6,50€ 13,00

Spoedaanvragen

De mogelijkheid om spoedaanvragen in te dienen is komen te vervallen.

Leverwijze

Er worden alleen nog digitale scans geleverd. Er worden geen papieren fotokopieën meer per post verstuurd.

Instellingen non-profit

Indienen van IBL-aanvragen

U kunt uw IBL-aanvragen doen via de aanvraagformulieren voor scans en boeken op de KB website. De KB treedt dan op als bemiddelaar en vraagt de artikelen of boeken voor u aan bij de leverende bibliotheek. We werken er hard aan om het aanvraagproces te vereenvoudigen. Zodra er iets wijzigt zal daar uiteraard informatie over komen op de website.

Maximum aantal aanvragen

Het blijft voor non-profitinstellingen mogelijk om (IBL)-aanvragen bij de KB te doen. Het aantal aanvragen per jaar is met ingang van 1 april 2019 beperkt tot 50 aanvragen per jaar. Als u jaarlijks meer dan 50 aanvragen doet, dan is een eigen aansluiting op WorldShare ILL van OCLC kostentechnisch voordeliger. U kunt hiervoor contact opnemen met OCLC.

Tarieven

Voor documentlevering geldt voortaan een stuksprijs per levering: € 6,50 voor elk artikel uit een tijdschrift, of hoofdstuk uit een boek. Niet langer geldt een tarief op basis van het aantal geleverde pagina’s. Voor het lenen van boeken uit UKB-collecties wordt na overgang €13,00 per uitlening in rekening gebracht. Gedurende een lange periode zijn de prijzen niet aangepast. Deze aanpassing is nodig om de gestegen kosten voor interbibliothecair verkeer te kunnen blijven dekken. Let op: Naast de leveringskosten worden portokosten in rekening gebracht. Voor een compleet kostenoverzicht zie het tarievenoverzicht.

Huidig tariefNieuw tarief
KopieKopie
€ 6,50 (1-10 pagina’s)
elke kopie meer € 0,65
€ 6,50 (per artikel/hoofdstuk)
LeenLeen
€ 6,50€ 13,00 + porto voor verzending

Spoedaanvragen

De mogelijkheid om spoedaanvragen in te dienen is komen te vervallen.

Leverproces

In het nieuwe systeem speelt de KB in het leverproces een centrale rol: scans en boeken zullen eerst vanuit de leverende bibliotheek naar de KB gestuurd worden. De KB stuurt dit vervolgens aan u door en verzorgt ook de factuur. De levertermijn zal daardoor wat langer worden en voor het doorsturen van boeken worden portokosten berekend. Het boek stuurt u bovendien weer retour aan de KB. De KB verzorgt de verdere afhandeling en retourneert het boek aan de leverende bibliotheek.

Leverwijze

Er worden alleen nog digitale scans geleverd. Er worden geen papieren fotokopieën meer per post verstuurd.

Instellingen profit

Vanaf 1 april 2019 is het niet meer mogelijk voor profit-instellingen om (IBL)-aanvragen bij de KB te doen. De KB en de Universiteitsbibliotheken hebben gezamenlijk besloten om niet langer te leveren aan profit-instellingen, nationaal of internationaal. De relevante wetenschappelijke collecties van universiteitsbibliotheken en de KB zijn inmiddels vrijwel geheel digitaal. De licenties met uitgevers staan niet toe, dat hieruit wordt geleverd aan profit-instellingen. Vrijwel alle uitgevers bieden een bruikbaar alternatief, meestal gebaseerd op een pay-per-view model.

Het blijft wel mogelijk om hoogwaardige digitale reproducties - bedoeld voor publicaties, tentoonstellingen e.d. - uit de erfgoedcollectie van de KB aan te vragen. U kunt daarvoor het aanvraagformulier op de website gebruiken.