Registreer uw gegevens

Registratie voor uitgevers, (overheids-) instanties, stichtingen en verenigingen en particulieren die in eigen beheer publiceren.

 
Het inzenden van één exemplaar van al uw publicaties aan de KB waarborgt opname in de Nederlandse Bibliografie. Dit materiaal wordt bovendien bewaard in de collectie van het Depot van Nederlandse Publicaties.

Zie voor het verwerken van uw persoonsgegevens onze Privacyverklaring

(graag invullen indien bekend)
De contactpersoon krijgt een afschrift van de registratie