Symposium

Tiele-Stichting

Inhoudsblokken

Op 17 november organiseert de Tiele-Stichting het symposium 'Collectiviteit en coöperatie in het Nederlandse boekenvak van 1871 tot heden'. Hierin staat de evolutie die het boek in Nederland doormaakte tussen 1871 en nu centraal, met name met betrekking tot het uitgeven. De KB is aangesloten bij deze stichting.

Evolutie van het boek in Nederland

De afgelopen decennia is er veel gepubliceerd en onderzocht over de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland. Hierbij lag de nadruk op de periode tot 1880. Het symposium op 17 november belicht juist de evolutie van het boek in Nederland in de anderhalve eeuw die daarop volgde.

De oprichting in 1871 van het ‘Bestelhuis van den Nederlandschen Boekhandel’ speelde hierbij een belangrijke rol. Dit was de voorloper van het huidige Centraal Boekhuis. Met de oprichting ontstond een nieuwe manier om boeken te verspreiden. Dit bleek belangrijk voor de verbinding tussen uitgevers en lezers. Een van de thema's van het symposium is dan ook 'zonder logistiek geen cultuur'.

Daarnaast is er aandacht voor de collectieve organisatiestructuur die kenmerkend was en is voor het Nederlandse boekenvak. Ook recente ontwikkelingen in nieuwe, digitale vormen van uitgeven, verspreiden, verkopen en bewaren van boeken komen aan bod.

De Tiele-Stichting

Dit symposium wordt georganiseerd door de Tiele-Stichting. Deze stichting is genoemd naar bibliothecaris dr. P.A. Tiele (1834-1889). Sinds 2003 is de stichting een samenwerkingsverband voor boekwetenschap. Vrijwel alle wetenschappelijke organisaties op dit gebied zijn aangesloten, waaronder de KB.

Aanmelden en vragen

Aanmelden voor het symposium wordt op prijs gesteld. Dit kan via: @email Ook kun je hier terecht met eventuele vragen.