Als nationale bibliotheek draagt de KB een grote verantwoordelijkheid voor het werk van schrijvers en uitgevers, dat wij onder meer via onze online platformen toegankelijk maken. De KB omarmt digitale ontwikkelingen en is enthousiast over de mogelijkheden die Artificial Intelligence (AI) de maatschappij kan bieden, maar wij vinden het tegelijkertijd van groot belang dat AI-bedrijven op een ethisch verantwoorde wijze werken.

De KB constateert dat commerciële partijen die op grote schaal digitale bronnen van websites crawlen voor het trainen van modellen, met toepassingen zoals ChatGPT, niet voldoen aan de AI-principes die de KB in 2020 heeft opgesteld. 

We beperken toegang KB-collecties voor commerciële AI

De KB maakt op grote schaal geschreven bronnen toegankelijk en verwacht van hergebruikers dat zij het auteursrecht respecteren, bronnen vermelden en persoonsgegevens op verantwoorde wijze verwerken. AI-bedrijven blijven hier naar onze mening in gebreke. De wijze waarop veel commerciële AI-modellen nu getraind worden – door zonder toestemming websites te crawlen – dient volgens ons niet het algemeen belang. Zo willen we voorkomen dat de rechten die schrijvers en uitgevers op hun publicaties hebben, geschaad worden door dit type hergebruik. Daarom hebben we onze gebruiksvoorwaarden aangepast en technische maatregelen genomen, zodat het crawlen van onze websites Delpher en DBNL door commerciële partijen voortaan wordt tegengegaan. 

Onze collectie blijft toegankelijk voor onderzoek

Het blijft ons beleid om zo open mogelijk toegang te bieden tot informatie. Een belangrijk doel van de KB is wetenschappelijk onderzoek op basis van onze collecties zoveel mogelijk te stimuleren. We waarborgen dat dit hergebruik niet zal worden gehinderd door onze maatregelen tegen AI-bedrijven. Bovendien houden we de ontwikkelingen op AI-gebied nauwgezet in de gaten, net als rechtspraak en nadere Europese en nationale regelgeving. 

AI-beleid in de toekomst

Zo zullen we ons AI-beleid dus blijven monitoren, evalueren en waar nodig aanpassen. Niet alleen omdat we zélf transparant willen omgaan met AI, maar ook om uit te dragen hoe ánderen op een verantwoorde manier kunnen omgaan met de bronnen die wij via onze websites toegankelijk maken.

Martijn Kleppe
Directielid Onderzoeken en Ontdekken