De KB heeft kennis genomen van het besluit van IFLA om het jaarlijkse WLIC-congres in 2024 in Dubai te organiseren. In de ledenraadpleging die IFLA heeft georganiseerd, beantwoorden wij de vraag of wij het besluit steunen om WLIC 2024 in Dubai te houden met ‘nee’.

Doorslaggevende reden hiervoor is dat IFLA er mee instemt dat de LGBTQ+ SIG werkgroep op dit congres niet mag presenteren. Ook gaat IFLA er mee akkoord dat het thema van de werkgroep - de rol van bibliotheken in de acceptatie en emancipatie van de LGBTQ+ gemeenschap - niet zal worden behandeld.

Daarmee beperkt IFLA de vrijheid van meningsuiting tijdens dit congres en belemmert IFLA de universele en billijke toegang tot en uitwisseling van informatie, kennis en ideeën – een van de kernwaarden van bibliotheekwerk in het algemeen en van IFLA in het bijzonder. Bovendien worden zo niet alleen de LGBTQ+ deelnemers buitengesloten van actieve deelname op voor hun relevante thema’s, maar wordt ook een precedent geschapen voor toekomstige conferenties. In een tijd waarin de rol van de bibliotheek in het beschikbaar stellen van pluriforme en inclusieve informatie wereldwijd steeds vaker onder druk komt te staan, is het van belang dat bibliotheekorganisaties zich niet laten censureren en hun waarden actief uitdragen.

Wij juichen toe dat het WLIC georganiseerd wordt op een locatie die ook voor bibliotheekmedewerkers uit Afrika en het Midden-Oosten goed te bereiken is. Hiermee bevordert IFLA geografische inclusie, internationale uitwisseling tussen verschillende culturen en professionele dialoog op een mondiaal niveau. Dat kan echter alleen als de vrijheid van meningsuiting tijdens het congres voor alle deelnemers gegarandeerd is. Juist een organisatie als IFLA, die als doel heeft wereldwijd democratische processen actief te ondersteunen door zoveel mogelijk informatie voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar en toegankelijk te maken, moet ernaar streven iedereen een podium te geven, in plaats van dit podium te ontzeggen.

De KB is nauw betrokken bij de organisatie van het WLIC congres dat in augustus 2023 in Rotterdam plaatsvindt. Volgens goed gebruik wordt aan het eind van een congres de congresorganisatie overgedragen aan het organiserend comité van het volgende jaar. Wij verlenen aan deze overdracht uiteraard onze collegiale medewerking.