African American Poetry 1760-1900 (ProQuest)

Lees de gedichten van Afro-Amerikaanse dichters uit de achttiende en negentiende eeuw. Van balladen en romantische oden tot sonnetten en historische epen. Een must voor literatuurwetenschappers en onderzoekers in Afro-Amerikaanse studies, taalkunde, vrouwenstudies en literair erfgoed.