Bibliografie van de Friese taal- en literatuurwetenschap (BFTL) - Bibliografy fan de Fryske Taal- en Literatuerwittenskip

Website met beschrijvingen van boeken, en artikelen uit tijdschriften en boeken over de Friese taalkunde en literatuurwetenschap. De periodes 1940-1945 en 1960-2001 zijn volledig ontsloten. De periode 1946-1959 is nog niet ontsloten, die van 2002-2007 gedeeltelijk. Voor onderzoekers van de Friese taal.