Bibliografie van de Nederlandse taal- en literatuurwetenschap

Online bibliografie van publicaties over Nederlandse taal- en letterkunde vanaf 1940 tot heden, uitgegeven in Nederland, Vlaanderen of het buitenland. Bevat dus geen primaire literatuur, maar specifiek secundaire. Bevat waar mogelijk een link naar de digitale volledige tekst. Voor taal- en literatuuronderzoek naar de Nederlandse taal.