Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL) (De Gruyter)

Online bibliotheek met daarin alle edities van Latijnse teksten die in de Bibliotheca Teubneriana zijn gepubliceerd. Bevat edities uit de oudheid en de late oudheid en ook middeleeuwse en neolatijnse teksten. Jaarlijks komen er nieuw gedrukte Latijnse edities bij. Voor de onderzoeker naar de klassieke oudheid.