Bibliotheek van de Middelnederlandse Letterkunde

Digitale bibliotheek met diplomatische transcripties (zo dicht mogelijk bij het origineel) van Middelnederlandse literaire teksten. Vind de studie-editie van een (onuitgegeven) Middelnederlandse tekst in combinatie met de brontekst, en een kritische leeseditie zonder brontekst en voetnotenapparaat. Voor de onderzoeker van Middelnederlandse letterkunde.