Corpus Dialectmateriaal Pieter Willems

De gedigitaliseerde schriftjes van de Leuvense hoogleraar Pieter Willems over zijn onderzoek naar ‘Nederfrankische’ dialecten. Hij verzamelde aan het einde van de 19e eeuw gegevens over dialectsprekers in Vlaanderen, Zuid- Nederland en het Duitse Rijnland. Voor de onderzoeker van taal en dialecten.