Die deutsche Lyrik in Reclams Universal-Bibliothek

Database met lyrische poëzie van Duitse auteurs. Bevat werken van meer dan 500 auteurs, vanaf de 15e eeuw tot begin 20e eeuw. Met verschillende bloemlezingen, ook van minder bekende auteurs. Voor onderzoekers, studenten en docenten van de Duitse taal en literatuur.