Economist Historical Archive, The (Gale)

Database met alle edities van het Britse opinieblad The Economist van 1843 tot 2015. Lees artikelen over politieke ontwikkelingen op internationaal economisch gebied. Ook de wetenschappelijke, technologische en culturele verbanden daartussen worden besproken. Bevat meerdere zoekindexen, afbeeldingen in kleur en alle teksten zijn volledig doorzoekbaar. Voor beleidsmakers, diplomaten, journalisten en mensen uit het bedrijfsleven.