Eighteenth Century Collections Online (ECCO)

Online bibliotheek met meer dan 180.000 mereldeel Engelstalige werken die gedrukt zijn in de 18e eeuw. Bevat van bekende auteurs zoals Shakespeare, maar ook overheidsdocumenten en geschriften van mensen uit alle lagen van de bevolking. Voor wie onderzoek doet naar de 18e eeuw en een inkijk wil in de toenmalige tijdsgeest.