Elektronische Algemene Nederlandse Spraakkunst (E-ANS)

Online editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst. Hierin vind je een zo volledig mogelijke beschrijving van de Nederlandse grammatica. Zoek de regels na voor woorden, zinnen, woordgroepen, nevenschikkingen, samentrekkingen en meer. Voor onderzoekers en voor wie geïnteresseerd is in het Nederlands als moedertaal of als tweede taal.