ePistolarium: Circulation of Knowledge and Learned Practices in the 17th-Century Dutch Republic

Database met circa 20.000 (getranscribeerde) brieven die zijn geschreven door en verzonden naar 17e-eeuwse geleerden uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zoekresultaten worden ook visueel weergegeven op het gebied van geografie, tijd en correspondentennetwerken. Nuttig voor historici en geschiedenisliefhebbers.