Gale Literature Criticism

Database met tienduizenden literaire kritieken en analyses uit zowel hedendaagse als historische bladen, pamfletten, encyclopedieën en boeken. Bevat teksten over onder meer jeugdliteratuur, klassieke en middeleeuwse literatuur en poëzie. Ook worden diverse populaire onderwerpen uitgelicht, zoals zwarte humor in kinderboeken en jaloezie in Shakespeares werk. Interessant voor onderzoekers.