LGBTQ+ Source (EBSCO)

Internationale database met artikelen over lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender- en queer-kwesties. Bekijk hier de inhoud van LGBT Life en de teksten van vele LGBTQ-tijdschriften, -kranten en -boeken. Met indexeringen, samenvattingen en de mogelijkheid resultaten te beperken tot teksten die gecontroleerd zijn door experts. Voor onderzoekers en geïnteresseerden.