Medieval Manuscripts in Dutch Collections (MMDC)

Database met beschrijvingen van westerse middeleeuwse manuscripten. Richt zich op handschriften tot circa 1550, geschreven in het Latijn of in een West-Europese volkstaal, bewaard in publieke en semipublieke collecties in Nederland. Zoek hier in literaire, wetenschappelijke en liturgische teksten, maar ook in egodocumenten. Waar mogelijk met beeldmateriaal. Voor literatuuronderzoekers.