Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, The

Database met informatie uit 1.280 goedereninventarissen uit de 17e eeuw. Betreft inventarissen uit Amsterdam uit de periode 1597-1681, opgemaakt voor veilingdoeleinden bij bijvoorbeeld overlijden of faillissement. Met informatie over schilderijen, beeldhouwwerken, meubels et cetera. Inclusief uitgebreide informatie over de eigenaar. Voor historici die onderzoek doen naar kunsthandel in Nederland.