Monumenta Germaniae Historica Digital

Toegang tot de digitale edities van het Duitse Monumenta Germaniae Historica. Bevat de kritische uitgaven van middeleeuwse Latijnse bronnen als historische en juridische teksten, oorkonden en brieven. Bijvoorbeeld van de Italiaanse kerkhervormer Petrus Damiani en van bisschop Rather van Verona. Interessant voor historici.